top of page

Express Workouts

Public·1 member

Apkures kompensācija: kuriem iedzīvotājiem un kādā veidā tiks sniegts atbalsts?Atgādinām, ka tika sniegts valsts atbalsts arī par malku, kas tika iegādāta līdz 2022.g. 31. augustam un kurai nebija maksājuma apliecinoša dokumenta - valsts kompensēja fiksētu atbalstu 60 EUR uz vienu mājokli. Pieteikumus atbalsta saņemšanai pašvaldībā bija jāiesniedz no 2022. gada 1. oktobra līdz 30. novembrim.


Papildus visām mājsaimniecībām tiek kompensēts elektroenerģijas cenas pieaugums pirmām 100 kWh ik mēnesi, piemērojot fiksētu maksu 160 eiro/MWh, valstij kompensējot atlikušo starpību līdz tirgus cenai. (Ja mājsaimniecības lietotāja elektroenerģijas cena atbilstoši līgumam ir mazāka par 160 eiro/MWh, lietotājs par elektroenerģiju norēķināsies atbilstoši līguma cenai un kompensācija netiks piemērota.) Savukārt par elektroenerģijas patēriņu virs 100 kWh mājsaimniecība maksās atbilstoši elektroenerģijas tirdzniecības līgumā noteiktajai cenai. Atbalsts mājsaimniecībām tiks piešķirts automātiski, kompensāciju pārskaitot elektroenerģijas tirgotājiem. Atbalsta periods - no š.g. 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim. Būtiski norādīt, ka daudzdzīvokļu koplietošanas telpās patērētā elektroenerģija (apgaismojums, lifts u.c.) netiek sadalīta un ieskaitīta katra dzīvokļa patēriņā un par to netiek piemērots mājsaimniecībām paredzētais atbalsts (kompensācija par pirmajām 100 KWh). Par šo elektroenerģijas daļu apsaimniekotājam jānorēķinās atsevišķi. Vienlaikus atgādinām, ja mājsaimniecības lietotāja elektroenerģijas patēriņš pārsniedz 500 kWh/mēnesī, tad papildus mājsaimniecības lietotājs var pieteikties arī atbalstam, kas pienākas, izmantojot elektroenerģiju apkurē.
apkures kompensācijaBūtiski uzsvērt, ka attiecībā uz dabasgāzes un elektroenerģijas lietotājiem, kas maksā par pakalpojumu pēc izlīdzinātā maksājuma principa, regulējumā noteikts pienākums dabasgāzes un elektroenerģijas tirgotājiem veikt izlīdzinātā maksājuma pārrēķinu, ņemot vērā faktisko mājsaimniecību patēriņu un veicot maksājuma korekcijas par iepriekšējiem mēnešiem.


Kā informēts iepriekš, Elektroenerģijas tirgus likumā noteikts, ka aizsargātajiem lietotājiem tiek nodrošinātas tiesības saņemt aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojumu, kas būtībā ir no valsts budžeta finansēts elektroenerģijas rēķina maksājuma samazinājums. Atbalstu aizsargātajiem lietotājiem sniedz Būvniecības valsts kontroles birojs. 2021. gada 1. septembrī sāka darboties aizsargātā lietotāja datu informācijas sistēma (ALDIS) - jauns un efektīvs risinājums automātiskā atbalsta piešķiršanā elektroenerģijas izmaksu segšanai daudzbērnu ģimenēm, pensionāriem ar invaliditāti, ģimenēm ar bērniem ar invaliditāti, maznodrošinātajām mājsaimniecībām.


Pieteikumu pieņemšana atbalsta saņemšanai noslēdzās 2022. gada 17. novembrī. Būvniecības valsts kontroles birojs uzsācis energoietilpīgo apstrādes rūpniecības komersantu iesniegumu atbalsta saņemšanai elektroenerģijas un dabasgāzes cenu pieauguma kompensēšanai vērtēšanu un tuvākā laikā uzsāks atbalsta izmaksu.


apkures kompensācija 2022/2023


apkures kompensācija sašķidrinātajai naftas gāzei


apkures kompensācija granulām un briketēm


apkures kompensācija siltumenerģijai


apkures kompensācija marķētajai dīzeļdegvielai


apkures kompensācija koka skaidām un malkai


apkures kompensācija elektroenerģijai


apkures kompensācija zemā ienākuma mājsaimniecībām


apkures kompensācija daudzdzīvokļu mājām


apkures kompensācija privātmājām


apkures kompensācija kritēriji un nosacījumi


apkures kompensācija pieteikuma veidlapa


apkures kompensācija izmaksas un termiņi


apkures kompensācija likums un normatīvie akti


apkures kompensācija bieži uzdotie jautājumi


apkures kompensācija atsauksmes un pieredze


apkures kompensācija statistika un dati


apkures kompensācija energoresursu cenu pieauguma dēļ


apkures kompensācija ekonomikas ministrija


apkures kompensācija ministru kabinets


apkures kompensācija valsts budžeta līdzekļi


apkures kompensācija sociālais dienests


apkures kompensācija pašvaldības atbalsts


apkures kompensācija energoefektivitātes pasākumi


apkures kompensācija siltumapgādes uzņēmumiem


apkures kompensācija saimniekošanas izdevumiem


apkures kompensācija dzīvojamajai platībai


apkures kompensācija īres maksai un apsaimniekošanai


apkures kompensācija maksimālais apjoms un slieksnis


apkures kompensācija nepieciešamie dokumenti un pieraksti


apkures kompensācija iesniedzšanas kārtība un vieta


apkures kompensācija izskatīšanas process un termiņš


apkures kompensācija piešķiršanas lēmums un paziņojums


apkures kompensācija izmaksas veids un konts


apkures kompensācija pieteikuma statuss un sekošana


apkures kompensācija pretenziju iesniegšana un risināšana


apkures kompensācija atkļūdošana un korekcijas


apkures kompensācija atgriešana un atmaksas kritēriji


apkures kompensācija informēšana un konsultēšana


apkures kompensācija sabiedrības viedoklis un aptaujas


Atbalsts apstrādes rūpniecības energoietilpīgiem komersantiem noteikts granta (dāvinājuma) veidā. Granta atbalsts dabasgāzes un elektroenerģijas resursu cenu pieauguma kompensēšanai vienam komersantam noteikts līdz 30 % no dabasgāzes vai elektroenerģijas attiecināmajām izmaksām, kopā nepārsniedzot 2 miljonus eiro vienam komersantam. Atbalstu varēs piemērot arī kā avansa maksājumu (t.i. par š.g. novembri un decembri), pēc tam pārbaudot faktisko izdevumus un nepieciešamības gadījumā veicot sniegtā atbalsta apmēra pārrēķinu.


Uz atbalstu nevarēja pretendēt saimnieciskās darbības veicēji, kuriem piemēro starptautiskās vai nacionālās sankcijas, kā arī personām no Krievijas un Baltkrievijas, kuriem ir izšķiroša ietekme, t.i.:


Atbalsta sniegšanai energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības komersantiem paredzēts valsts budžeta finansējums 50 miljonu eiro apmērā, kas ļaus sniegt atbalstu aptuveni 400 komersantiem. Papildu informācija publicēta Būvniecības valsts kontroles biroja tīmekļa vietnē.


Vienlaikus, apstiprinot grozījumus Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā, valdība un Saeima lēmusi, ka no š.g. 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim juridiskām personām pilnībā tiek kompensēta elektroenerģijas sistēmas pakalpojuma maksa, t.i. visu sistēmas operatoru sadales un pārvades tarifa izmaksas (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli). Kompensācija neattiecas uz valsts un pašvaldību iestādēm un tām juridiskajām personām, kurām tiek piemērots mājsaimniecību tarifs (piemēram, namu apsaimniekotājiem).


Sistēmas pakalpojuma maksas kompensācija juridiskām personām tiek piemērota automātiski to rēķinos. Savukārt sistēmas operatoriem jāiesniedz rēķins Būvniecības valsts kontroles birojam, kas kompensēs operatoriem radušās izmaksas.


Saistībā ar energoresursu cenu pieaugumu, 2023. gada 17. janvāra Ministru kabineta sēdē tika apstiprināts Klimata un enerģētikas ministrijas likumprojekts, kas paredz sašķidrinātās naftas gāzes izmaksu un marķētās dīzeļdegvielas izmaksu pieauguma daļēju kompensāciju.


Marķētās dīzeļdegvielas (dīzeļdegviela) izmaksu pieaugumu kompensē līdz 4000 litru marķētās dīzeļdegvielas, ja izmaksas pārsniedz 0,69 euro par litru, bet ne vairāk kā 2,01 euro par litru.


No 1. novembra rīdzinieki var pieteikties kompensācijai par elektrības izmantošanu apkurē. Atbalstam var pieteikties gan attālināti, gan klātienē. Turpinās pieteikšanās arī pārējiem apkures atbalsta veidiem.


Pieteikuma iesniedzējam ir jāapliecina, ka mājoklī ir attiecīgais apkures veids, kā arī tas, ka citi ģimenes locekļi nav iesnieguši iesniegumu atbalsta saņemšanai par iesniegumā minēto mājokli.


Jāatgādina, ka novembrī Rīgas pašvaldība turpina pieņemt pieteikumus apkures izdevumu daļējai kompensēšanai ģimenēm, kas apkurei izmanto malku, koksnes granulas vai briketes. Vēl tikai novembrī ir iespēja pieteikties vienreizējam atbalstam par malku bez čeka 60 eiro apmērā. Ģimenēm, kas apkurē izmanto gāzi vai centralizēto apkuri, valsts atbalsts tiks piemērots automātiski saņemtajos rēķinos un nekur nav jāpiesakās.


Mājokļa pabalsts ir paredzēts īres un komunālo pakalpojumu segšanai, neatkarīgi no valsts sniegtās palīdzības apkures sezonā. To aprēķina, ņemot vērā garantēto minimālo ienākumu slieksni. Iepriekš tas bija 109 eiro pēc nodokļu nomaksas pirmajai vai vienīgajai personai un 76 eiro pārējām personām mājsaimniecībā. Piemēram, mātei ar vienu bērnu tie mēnesī būs 185 eiro "uz rokas". Šogad, ņemot vērā pieaugošo dzīves dārdzību, tam pievienots koeficients 3.


"Tie iedzīvotāji, kuri ir jau vērsušies sociālajā dienestā un kuriem jau ir aprēķināts mājokļa pabalsts, piemēram, augusta, septembra mēnesī, tad šis te jaunais kritērijs, koeficients 3, tiks jau pielikts automātiski tiem, kuri jau ir deklarējuši ienākumus un kuri ir nākuši uz dienestu. Un viņiem atkārtoti nebūs jānāk tajā periodā, kad ir spēkā esoša deklarācija," raidījumā pauda Rīgas Sociālā dienesta vadītāja Guna Eglīte.


Atbalsts siltumapgādes un apkures nodrošinājuma izmaksu segšanā mājsaimniecībām risinājums ir horizontāls atbalsts mājsaimniecībām ar siltumapgādi un apkuri saistīto izmaksu pieauguma daļējai segšanai no valsts budžeta līdzekļiem un tas paredz sešus atbalsta veidu virzienus - centralizētā siltumapgāde, dabasgāze, ko izmanto apkurei, elektroenerģija, ko izmanto apkurei, kā arī koksnes granulas, koksnes briketes un malka.


Tirgotāju elektroenerģijas piedāvājumos mājsaimniecībām jau pašreizējā elektroenerģija cena pārsniedz 0,1 eiro par kilovatstundu (eiro/KWh). Aplēses liecina, ka šī tendence apkures sezonā visticamāk pieaugs.


Tāpēc noteikti elektroenerģijas cenas griesti, virs kuriem mājsaimniecībām tiktu 50% apmērā kompensētas izmaksas par elektroenerģiju - 0,16 eiro/KWh, proti, valsts kompensē 50% no elektroenerģijas cenas, kas pārsniedz 0,16 eiro/KWh, bet kompensācijas elektroenerģijas cena nepārsniedz 0,1 eiro/KWh.


Tādējādi jebkurai mājsaimniecībai pirmās 500 kWh būs jāapmaksā atbilstoši elektroenerģijas tirgotāja cenai, bet atbilstoši iepriekš minētajam mehānismam tiks kompensēts maksimālais patēriņš 1500 kWh.


Atbalstam kvalificējas tikai mājsaimniecību lietotāji. Mājsaimniecības lietotājam tiks kompensēta arī pievienotās vērtības nodokļa (PVN) daļa par kompensējamo elektroenerģijas izmaksu apmēru.


Atbalsta periods elektroenerģijas cenas kompensēšanai ir no 1.oktobra līdz nākamā gada 30.aprīlim, pielīdzinot to vispārpieņemtajai centralizētās siltumapgādes un individuālās apkures sezonai, savukārt pieteikumi pašvaldībā atbalstam elektroenerģijai tiks pieņemti no 2022.gada 1.novembra līdz 2023.gada 31.maijam atbilstoši elektroenerģijas rēķinu izrakstīšanas periodiskumam par minēto atbalsta periodu.


Dabasgāzes patēriņa slieksnis 21 kubikmetrs/mēnesī jeb 221 KWh/mēnesī pamatojams ar sadales sistēmas operatora AS "Gaso" sniegto informāciju un datu apkopojumu, kas raksturo robežu, no kuras dabasgāze tiek izmantota apkures nolūkos.


Tādējādi, ja SPRK vai pašvaldības noteiktais siltumenerģijas tarifs esošajā apkures sezonā būs 198 eiro/MWh, tad kompensācijas apmērs būs 65 eiro/MWh. Līdz ar to konkrētajā pašvaldībā mājsaimniecībai būtu jāmaksā 133 eiro/MWh.


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page